Affaldshåndtering og genbrug

At genbruge materialer er bedre for miljøet og vi er fortalere for cirkulære principper
You are here:

Korrekt affaldssortering og -reduktion

Vi har også stort fokus på affaldssortering. Al materiale kildesorteres og bortskaffes i mindst mulige affaldsfraktioner efter gældende lovgivning, hvilket vi gør efter aftale med kunderne eller direkte i firmabilerne, hvor vi har installeret en nem løsning for korrekt affaldssortering. På firmaadressen er der yderligere implementeret en større ordning som stemmer overens med de nye regler om håndtering af erhvervsaffald i bestemte fraktioner.

Genbrug og minimering af materialeforbrug og spild

At genbruge materialer er bedre for miljøet og vi er fortalere for cirkulære principper. Hvor det er muligt, vil vi give nyt liv til brugte lamper og armaturer i et klassisk design og renovere og opgradere det til LED, så det er så godt som nyt. Samtidig har vi bevaret det arkitektoniske udtryk samt reduceret CO2-forbruget markant.

For at sikre at der anvendes materialer af rette kvalitet, så har vi fået opsat favoritlister hos vores standardleverandører som sikre at vi altid bruger de samme materialer på alle opgaver. Materialerne er udvalgt efter kvalitet, bæredygtighed og lavt CO2-aftryk – de skal helst være miljømærkede/-godkendte, PVC-fri samt rengørings- og vedligeholdelsesvenlige. Da vi altid bruger de samme materialer, så har vi begrænset vores spild på restmaterialer, men evt. overskudsmateriale bliver leveret tilbage til leverandørerne, lagerført til senere brug eller brugt ved læringsformål.

Fordele ved at arbejde med os

Grundig affaldshåndtering

Al materiale kildesorteres og bortskaffes i mindst mulige affaldsfraktioner efter gældende lovgivning,

Cirkulære principper

Hvor det er muligt, vil vi give nyt liv til brugte lamper og armaturer i et klassisk design og renovere og opgradere det til LED, så det er så godt som nyt. Samtidig har vi bevaret det arkitektoniske udtryk samt reduceret CO2-forbruget markant.

Bæredygtige materialer

Materialerne er udvalgt efter kvalitet, bæredygtighed og lavt CO2-aftryk – de skal helst være miljømærkede/-godkendte,