Bæredygtighed

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen hos R&M-EL
You are here:

For at kunne levere den bedste kvalitet er man nødt til at fokusere – og være ekspert inden for bestemte kompetencer. Hos R&M-EL løser vi primært el-opgaver for det offentlige, større erhvervskunder og hovedentreprenører. Vi er specialiseret i renovering af bygninger, kontorer, butikker og institutioner med fokus på energioptimering og intelligente installationer herunder KNX, belysning, el-tavler, datainstallationer samt serviceopgaver. Vi bruger tid på at forstå vores kunders behov, så vi kan yde den bedste service og rådgivning.

Vi løser vores kunders behov ud fra princippet om den bedste løsning og højeste kvalitet til prisen. I praksis betyder det, at vores serviceydelser kan være meget varierende, da de afspejler vores kunders unikke behov.
Hvis du er i tvivl, om vores ydelser matcher jeres behov eller har andre spørgsmål i forbindelse med vores services, er I altid velkomne til at kontakte en af vores rådgivere.

Har du et projekt for os?

Så kontakt os nu enten via mail eller telefon

Energioptimering

Et af de områder, hvor R&M-EL udmærker sig på, er vores energirådgivning. Her gør vi en forskel for vores kunder hver gang, da energirådgivning er en integreret del af de løsninger og den service vi leverer. Det er blevet mere aktuelt end nogensinde før at have fokus på bæredygtighed, og stadig flere af vores kunder efterspørger rådgivning til den grønne omstilling samt stiller krav til vores løsninger og vores egen direkte CO2-påvirkning. Vi rådgiver altid kunden til den mest energireducerende og bæredygtige løsning, og den bedste optimering af deres eksisterende tekniske installationer. Bæredygtighed for os handler om at drive forretning på en måde, der tilgodeser kundernes ønsker og krav til at minimere negative påvirkninger og maksimere positiv værdi for samfundet, miljøet og mennesker. Der hvor vi kan gøre mest for den grønne omstilling er via vores energibesparende indsatser hos vores offentlige og erhvervskunder over hele Sjælland.
Læs mere om energioptimering

Affaldshåndtering og genbrug

Vi har også stort fokus på affaldssortering. Al materiale kildesorteres og bortskaffes i mindst mulige affaldsfraktioner efter gældende lovgivning, hvilket vi gør efter aftale med kunderne eller direkte i firmabilerne, hvor vi har installeret en nem løsning for korrekt affaldssortering. På firmaadressen er der yderligere implementeret en større ordning som stemmer overens med de nye regler om håndtering af erhvervsaffald i bestemte fraktioner.
Læs mere om vores affaldshåndtering og genbrug

Elbiler

Vi er en mellemstor virksomhed, som servicerer mange kunder rundt omkring i Hovedstaden og Sjælland, og derfor tilbagelægger vi mange kilometer i vores biler, hvilket er vores største direkte CO2-påvirkning. Vores bilflåde er derfor også stor, og vi har løbende siden 2016 arbejdet mod et endeligt mål om at være 100% grønne når det kommer til firmabiler. Lige nu er vi halvvejs med ca. 55% af bilflåden som eldrevne køretøjer og vi vil fremadrettet kun indkøbe elbiler, så vi udfaser brugen af diesel- og benzinbiler helt.
Læs mere om vores elbiler