Energioptimering

Det er blevet mere aktuelt end nogensinde før at have fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling
You are here:

Den grønne omstilling

Det er blevet mere aktuelt end nogensinde før at have fokus på bæredygtighed, og stadig flere af vores kunder efterspørger rådgivning til den grønne omstilling samt stiller krav til vores løsninger og vores egen direkte CO2-påvirkning. Ligeledes holdes der øje med hvordan vores arbejder har indirekte miljøpåvirkning, som for eksempel affaldshåndtering. Bæredygtighed for os handler om at drive forretning på en måde, der tilgodeser kundernes ønsker og krav til at minimere negative påvirkninger og maksimere positiv værdi for samfundet, miljøet og mennesker. Der hvor vi kan gøre mest for den grønne omstilling er via vores energibesparende indsatser hos vores offentlige og erhvervskunder over hele Sjælland.

Mange af vores faste kunder har bevaringsværdige ejendomme – fx fordi de er fredet eller blot store etageejendomme – og her handler det om, at de vedligeholdes og udvikles, så de sikres lang levetid. Energirenovering af eksisterende byggeri er ofte et mindre klimabelastende alternativ end at rive ned og bygge nyt – også selvom nogle bygninger kræver renovering grundet udtjente bygningsdele. Samtidig vil brugerne af bygningerne blive prioriteret – deres komfort og trivsel vil med garanti øges, når der energirenoveres. Vi rådgiver altid kunden til den mest energireducerende og bæredygtige løsning, og den bedste optimering af deres eksisterende tekniske installationer. Nogle af vores største projekter har handlet om at gennemgå en bygnings nuværende energiforbrug ved at opsætte dataloggere for herefter at beregne mulige besparelser. Ofte har dette resulteret i fx en større udskiftning af belysning til LED, som på baggrund af en større ROI-analyse med fokus på tilbagebetalingstid har givet den længste levetid med de største energibesparelser på sigt. Andre projekter har omhandlet større industrikøkkener, hvor vi fandt store besparelser ved at have fokus på standby-tiden om natten.

Generelt gør vi vores kunder opmærksomme på forhold, der kan forbedres med energieffektivitet, bæredygtighed og miljøorientering for øje. På de opgaver, hvor vi selv står for løsning og komponenter, har vi altid energiforbrug og totalomkostninger som væsentlige parametre, så der altid er fokus på at vælge de mest energieffektive løsninger med de laveste totalomkostninger til en given opgave.

Vi har for flere forskellige kunder installeret ladestandere og load-sharing grundet deres ønske om en grønnere omstilling i deres daglige drift.

Alle medarbejdere deltager årligt i kurser omkring bæredygtighed og energioptimering ifm. opgaveløsninger, som afholdes af både branchefolk, miljøeksperter samt leverandører med fokus på miljøvenlige produktvalg.

Hvorfor vælge os?

VI KØRER I ELBILER

VI har kørt i elbiler siden 2016 og mere end 60 % af vores bilflåde er elbiler.

FOKUS PÅ GENBRUG

Vi genbruger materialer og vi er fortalere for cirkulære principper.

DIGITALISERET DAGLIGDAG

Vi har siden 2011 styret hele vores forretning via et større CRM/Facility Management-system. På denne måde har vi automatiseret og effektiviseret alle vores kundeorienterede processer, og dermed formindsket vores forbrug af fx papir.

Et grønt hovedkontor

Den 1. juni 2023 er vi flyttet til nye lokaler i Rødovre, og har vi til hensigt at energirenovere hele bygningen løbende, hvor vi bl.a. vil etablere solceller på hele taget, opsætte ladestandere til biler, facadeisolere, udskifte alt belysning til LED, etablere komplet energistyring af hele bygningen, genbruge alle materialer, hvor muligt samt implementere en masse små og store forbedringer, så vi dermed kommer så tæt på en nul-energibygning som muligt i en eksisterende bygning.

Bæredygtighedsrapportering

At kunne fremvise nøgletal for vores samfundsansvar (ESG-nøgletal) ser vi som en vigtig del af vores fremtidige udvikling og tilstedeværelse på markedet. Derfor arbejder vi på at kunne præsentere disse nøgletal i vores næste årsrapport for 2023 sammen med de finansielle hoved- og nøgletal. Dog har vi arbejdet kontinuerligt gennem mange år på udarbejdelse og evaluering af disse nøgletal, som har været med til at udvikle på virksomhedens drift. Udover vores tidligere nævnte fokus på de miljø- og klimamæssige forhold som fx CO2-udledning og affald, så kan også nævnes sociale forhold som vores medarbejderes arbejdsforhold, sygefravær, arbejdsulykker, diversitet og ligestilling samt de mere ledelsesmæssige forhold som fx virksomhedskultur og forretningsetik. Vi har desuden implementeret nr. 4, 8 og 12 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i vores daglige drift.