Vores kompetencer

Vi bruger tid på at forstå vores kunders behov, så vi kan yde den bedste service og rådgivning
You are here:

For at kunne levere den bedste kvalitet er man nødt til at fokusere – og være ekspert inden for bestemte kompetencer. Hos R&M-EL løser vi primært el-opgaver for det offentlige, større erhvervskunder og hovedentreprenører. Vi er specialiseret i renovering af bygninger, kontorer, butikker og institutioner med fokus på energioptimering og intelligente installationer herunder KNX, belysning, el-tavler, datainstallationer samt serviceopgaver. Vi bruger tid på at forstå vores kunders behov, så vi kan yde den bedste service og rådgivning.

Vi løser vores kunders behov ud fra princippet om den bedste løsning og højeste kvalitet til prisen. I praksis betyder det, at vores serviceydelser kan være meget varierende, da de afspejler vores kunders unikke behov.
Hvis du er i tvivl, om vores ydelser matcher jeres behov eller har andre spørgsmål i forbindelse med vores services, er I altid velkomne til at kontakte en af vores rådgivere.

Har du et projekt for os?

Så kontakt os nu enten via mail eller telefon

Energirådgivning

Et af de områder, hvor R&M-EL udmærker sig på, er vores energirådgivning. Her gør vi en forskel for vores kunder hver gang, da energirådgivning er en integreret del af de løsninger og den service vi leverer.

Det er blevet mere aktuelt end nogensinde før at have fokus på bæredygtighed, og stadig flere af vores kunder efterspørger rådgivning til den grønne omstilling samt stiller krav til vores løsninger og vores egen direkte CO2-påvirkning. Vi rådgiver altid kunden til den mest energireducerende og bæredygtige løsning, og den bedste optimering af deres eksisterende tekniske installationer. Bæredygtighed for os handler om at drive forretning på en måde, der tilgodeser kundernes ønsker og krav til at minimere negative påvirkninger og maksimere positiv værdi for samfundet, miljøet og mennesker. Der hvor vi kan gøre mest for den grønne omstilling er via vores energibesparende indsatser hos vores offentlige og erhvervskunder over hele Sjælland.

Læs mere…

Rammeaftaler/serviceaftaler

R&M-EL har gennem mange år haft en forretningsstrategi rettet mod serviceopgaver hos faste offentlige- og erhvervskunder (rammeaftaler).

Her har vi haft mulighed for at opbygge et godt kendskab til kunden og deres offentlige kontorbygninger, undervisningslokaler m.fl. gennem vedvarende dialog og samarbejde på tværs af ledelse, udførende faste montører samt kontorpersonale.

Samtidig betyder de fast tilknyttede montører, at spildtid og unødig, gentagen opgaveintroduktion minimeres mest muligt. De faste montører vil dermed oparbejde en viden om ejendommene, hvor også brugerne i bygningen vil opleve kontinuitet i opgaveløsningen og en professionel tilgang til opgaven.

Serviceopgaver i bygninger i drift

Vores faste personale er vant til at arbejde med drift- og vedligeholdelsesopgaver samt installationsopgaver i offentlige bygninger/større kontorbygninger samt fredede/bevaringsværdige bygninger.

Her prioriteres daglig drift højt og evt. afbrydelser heraf forventes udbedret inden for kort tid samt hvor der tages særlig hensyntagen til de daglige brugere i bygningerne.

Vores driftschefer er også vant til at arbejde med bygninger i drift og forskellige bestillere og brugere, og har haft stor erfaring med at planlægge arbejdets udførsel således, at det ikke er til gene for den daglige drift, da vi af erfaring ved at dette er meget vigtigt for kunderne/brugerne.

Renovering og ombygning

Vi trives med komplekse renoveringsprojekter, der kræver kreative løsninger for at nå den bedste kvalitet og pris.

xxx

Intelligente installationer

Via styring af en bygnings belysningsanlæg, varme, ventilation, køl m.m., er det muligt både at øge komforten for bygningens brugere, og samtidig skabe væsentlige driftsbesparelser.

xxxx