Om projektet

Periode: Januar – December 2022

Kunde: Københavns Universitet

Titel: AI Pioneercenter – renovering af observatoriet

Baggrund for projektet

I 2022 har vi haft fornøjelsen af at hjælpe Københavns Universitet med en gennemgribende istandsættelse af den fredede Observatoriebygning i Københavns Botanisk Have.

Observatoriebygningen på Østervold i centrum af København blev oprindeligt brugt i søgningen efter nye stjerner og planeter i himmelrummet, men fra slutningen af året 2022

skal bygningen bruges som et nyt innovativt Pioneercenter for forskning i kunstig intelligens (AI) med fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design, og bringe Danmark helt i front internationalt.

Vores løsning

Eftersom det er en fredet bygning, har R&M-EL været med til at sørge for, at de fremtidige funktioner såsom kontorer, gange, møde- og undervisningslokaler er udført i henhold til den bevaringsværdige status i tæt samarbejde med projektets andre entreprenører, arkitekt herunder blandt andet Slots- og Kulturstyrelsen.

Under udførslen har en del af bygningen været i brug, da den har været brugt som vagtcentral for Københavns Universitet.  Det har derfor været nødvendigt, at el-arbejdet kunne udføres med færrest mulige gener for Vagtcentralen mht. både støj, røg og adgangsforhold, men tillige med så få afbrydelser af forsyninger som muligt. R&M-Els dygtige medarbejdere har ligeledes skulle sikre, at kabler til vagtcentralen ikke blev beskadiget eller ødelagt under hele byggeperioden.

Vi har fra projektets opstart skulle sørge for, at alle blivende kabler, ledninger, kabelbakker og elektriske apparater og lyskilder blev rengjort for synligt støv og derefter dækket i tætsluttende plast, så der ikke lagres støv med miljøproblematiske stoffer i kabelbakker og kabler mv.

Under hele projektet har vi haft et meget tæt samarbejde med de øvrige entreprenører, da dele af føringsvejene er kabelbakker i træ, hvori R&M-EL har indbygget gitterbakker, som skal sikre korrekt opdeling og fastgørelse af kabler. Dette har været et krav fra udbyders side, så det passer ind i lokalernes visuelle udtryk.

Projektet blev tilpasset til de specielle forhold undervejs, da der i forbindelse med ombygning af gamle fredede/bevaringsværdige bygninger ofte dukker uforudsete for hold op.

Alle hovedkabler blev omlagt og der blev leveret nye etagetavler, som blev designet til bygningens eksisterende forhold. Alle tavletegninger og opmærkning er naturligvis fuldt dokumenteret inkl. alle ændringer foretaget undervejs.

Der blev fremlagt nye installationer til lys og stikkontakter på etagerne lige som der blev etableret en helt nyt og certificeret datakablingsanlæg med 25 års garanti.  Datakablingen består både af backbone fiber samt PDS Cat6A kabler og fiber til arbejdsstationer.

Belysningsanlægger er leveret i tæt samarbejde med Fagerhult og der er anvendt deres nyeste trådløse system, Organic Sense. Dette medførte en reduceret kabling samt en hurtigere montering, hvilket var en stor fordel ift. den meget stramme tidsplan.

Hele anlægget blev lysmålt og indstillet om natten og der blev udarbejdet en komplet kontrol og dokumentation på dette i Nikos kontrolsystem.

Brandtætningsforholdene var meget specielle, da der var vægge på over en meter i tykkelsen, hulmure og skrå huller samt fællesgennemføringer med VVS. Hele brandtætningsopgaven blev varetaget af R&M-EL’s egne medarbejdere som er specialuddannet i brandtætningsprodukter og i meget tæt samarbejde med brandtætningsrådgivere fra leverandøren.

Hele brandtætningsopgaven blev dokumenteret med nummer i KU’s eget system, inkl. plantegninger og fotodokumentation af samtlige gennemføringer som en del af den samlede kvalitetssikring.

Alle relevante bygningsdele i el-entreprisen inkl. beskrivelser, typer, levetider og datablade er indeholdt i Drift og vedligeholdelsesmaterialet, som ligeledes er uploadet til KU’s eget D&V system.

Den komplette kvalitetssikring inkl. as built tegninger, eftersyn og afprøvninger af samtlige installationer er uploadet til iBinder, hvor KU har adgang til.