Om projektet

Periode: maj 2020 – marts 2021

Kunde: Københavns Universitet

Fokus: Genopførelse af Victoriadrivhuset i Botanisk Have

Baggrund for projektet

Placeret midt i centrum på Københavns gamle volde ligger Botanisk Have, som er en del af Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, og som rummer Danmarks største samling af levende planter og den største samling af præserverede planter i herbariet. Her har den ligget siden omkring 1870 og blev fredet i 1977. I perioden 1871-74 blev Victoriadrivhuset opført, som er et mindre 12-kantet drivhus som blev brugt som Akvariedrivhus til udstilling af vandplanter.

Grundet en generel renovering og vedligeholdelse af haven, bl.a. for at gøre plads til etablering af en ny bygning til Statens Naturhistoriske Museum, blev det besluttet at flytte Victoriadrivhuset og genopføre det på en ny beliggenhed i Botanisk Have. Årene har tæret på drivhusets udseende og forfatning, så det stod også til en gennemgribende istandsættelse samtidig med flytningen, og det er i denne forbindelse, at R&M-EL har stået for el-arbejderne. Da Victoriadrivhuset er fredet, er arbejdets gennemførelse sket i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Vores løsning

Nedtagning og flytning af drivhuset har samtidig gjort det muligt at indføre en lang række tekniske tiltag på baggrund af nye teknologiske fremskridt. Der er bla. opført en ny underjordisk etage, som er udformet som en rund teknikgang omkring selve drivhuset.

Hele projektet blev udført som underentreprise i tæt samarbejde med byggeledelsen og de øvrige håndværksfag, da det var en meget kompleks og teknisk tung opgave.
Det krævede meget af kommunikationen imellem faggrupperne, specielt mhp. placering af føringsveje og gennemføringer, da pladsen var meget trang. Samtidig blev der ført en tæt dialog med driftspersonalet i Botanisk Have, da en del af installationerne skulle tilpasses eksisterende anlæg, så nedlukninger blev koordineret med mindst mulig gene for havens personale og gæster.

R&M-EL var med på projektet helt fra starten af, hvor selve indretningen af byggepladsen skulle ske. Her blev blandt andet udført speciel hærdende UV-lys med timer og varsling for adgang af sikkerhedsmæssige årsager, samt grundlæggende byggepladsindretning med belysning af adgangsveje, tilslutning af skurvogne og øvrig byggepladsindretning. Der blev udført fundamentjording samt kontinuitetsmåling af denne under støbning af fundamentet. Der er bl.a. etableret nye stålføringsveje som blev specialtilpasset for 230V/400V, CTS og ADK, således krav til afstand imellem installationerne blev overholdt.

R&M-EL stod derudover for alle 230V/400V installationer, heriblandt levering og montering af ny eltavle, belysningsanlæg, stikkontakter, vækstlys, grundbelysning, pumper, CTS-tavle samt klimastyring mv. Alle nye kabler blev leveret som halogenfri kabler og komplet kabelplan blev indtegnet på tegningsmateriale, samt ophængt i eltavlen. Installationstest, herunder kortslutningsmålinger blev udført som dokumentation til kvalitetssikringsmaterialet.
Derudover blev der fremført fiberkabel og etableret nyt krydsfelt samt PDS-dataudtag til CTS-styring.
Samlet KS og materialeblade samt tilrettet tegning, kabeloversigt og øvrig dokumentation blev uploadet på Ibinder før afleveringen.

Projektet blev af R&M udført med en ansvarshavende projektleder med stort kendskab til KU, og specielt Botanisk Haves forhold, og den daglige arbejdsgang på pladsen blev varetaget af et fast makkerpar bestående af en uddannet elektriker og en elektrikerlærling.