Om projektet

Periode: december 2022 – januar 2023

Kunde: Københavns Universitet

Fokus: Biocenter, lysstyring og energioptimering, bygn. 3, etage 4

Baggrund for projektet

Københavns Universitets Biocenter ønskede at få energioptimeret belysningsanlæggene i kontorområderne og samtidig få udskiftet den eksisterende lysstyring, da den eksisterende LON-styring er udgået og der ikke bliver produceret reservedele mere.

Udfordringen på netop dette projekt var også at bygningen var i drift under hele forløbet samtidig med at belysningsanlægget skulle udskiftes og der skulle etableres en ny lysstyring og alt dette uden at genere brugerne med støjende arbejder undervejs.

Vores løsning

Den endelig løsning blev en ombygning af de eksisterende armaturer, så alle lofterne ikke skulle tilpasses/ombygges, da armaturerne er specielt tilpasset til lofterne. Denne løsning bygger på cirkulære principper og er en meget bæredygtig måde at ombygge belysningsarmaturer på, da en stor del af den energi (CO2) der bliver brugt på fremstilling af nye armaturer, går til produktionen af armaturkasserne og denne proces er sparet helt væk med den valgte løsning.

R&M-EL fik i samarbejde med en belysningsleverandør udviklet specielle LED-Boards og anvendte DALI-drivere med 5 års garanti, som passede direkte ind i de eksisterende armaturkasser, hvilket gjorde udskiftningen hurtigere til fordel for brugerne og samtidig medførte den valgte løsning af energiforbruget blev sænket til under det halve.

Den eksisterende lysstyring blev udskiftet med en moderne Philips Dynalite lysstyring, som er et lysstyringssystem i stil med KNX, hvor til der findes gateways til alle slags systemer på markedet herunder Bacnet til CTS, KNX, DALI til belysning osv.

Systemet er helt åbent og kræver ingen licenser eller lignende, hvilket er en stor fordel for kunden, da de ikke er bundet til én bestemt leverandør og til enhver tid kan tage en anden samarbejdspartner ind og arbejde videre på systemet. Løsningen er anvendt flere steder på Biocenteret og den er koblet op på den centrale PC med overvågning på.

De valgte løsninger har betydet at størstedelen af materialerne blev genafvendt og der derfor kun en meget lille mængde elektronikaffald og det var dermed nemt at bortskaffe dette korrekt og det betød samlet set en meget lav miljøpåvirkning.

De eksisterende tryk og bevægelsesmeldere blev udskiftet med nye, som havde samme eller bedre funktion/dækning. Projektet blev lavet hen over julen, hvor de fleste brugere var på ferie og dermed ikke blev unødig generet og hele etagens belysningsanlæg er nu opgraderet til en moderne løsning og problemet med ikke at kunne skaffe reservedele til anlægget er endegyldigt løst.