Om projektet

Periode: Januar – Februar 2021

Kunde: Københavns Universitet, Biocenter

Titel: Specialbelysning i NMR-center, Nørre Campus – KU

Baggrund for projektet

Biologisk Institut på Københavns Universitet har et NMR-center, som er beliggende i kælderen på Biocenteret. Dette center et helt unikt forsknings- og studiemiljø med laboratorier, som danner grundlaget for uddannelser inden for biologi, biokemi, molekylær biomedicin og bioinformatik.

NMR-laboratoriet er fra da Biocenteret blev bygget i 2007 og da det gamle belysningsanlæg var forældet og mange af armaturerne var gået i stykker og det ikke var muligt at udskifte hverken lysrør og spoler grundet sikkerhedsforhold, da armaturer var placeret i loftet hen over de store magneter, som er yderst følsomme, og meget kraftige.

Vores løsning

Inden opstart af projektet var der mange overvejelser sammen med den driftsansvarlige for lokationen. Kunden ville have en fremtidssikret løsning, hvor det skulle være muligt at servicere belysningsanlægget uden at man skulle lukke hele laboratoriet ned til gene for brugere, forskere og øvrigt personale.

Sammen med den driftsansvarlige blev der afholdt opstarts- og projekteringsmøde med de forskellige involverede parter og entreprenører, samt et sikkerhedsmøde med personalet som arbejder i NMR centret. Det blev understreget at en forkert adfærd under arbejdets udførelse kunne være livsfarligt. Alle medarbejdere som deltog på projektet var derfor grundigt instrueret i hvorledes man færdes i centeret under arbejdets udførsel. Der blev ydermere etableret ekstra afskærmning omkring magneterne på repos ‘et, da der her var meget lidt plads og der ikke blev gået på kompromis med sikkerheden. Denne afskærmning var en yderliggere sikkerhed for medarbejderne, men samtidig fungerede den også som sikkerhedsnet i tilfælde af at en skrue eller skruetrækker skulle ryge ud af en lomme for at mindske risikoen for at ødelægge magneten og dennes magnetfelt.

R&M-EL kom i samarbejde med Biocenterets driftsledelse frem til at den mest optimale løsning ville være at placere LED-armaturerne lodret på væggene og samtidig forsænke disse i de eksisterende Troldtekt-plader og dermed fjerne risikoen for at forskere eller materiel kunne blive beskadiget eller beskadige armaturerne.

Der blev udført horisontale lysberegninger i Dialux, for at sikre den nødvendige mængde lys og at de ikke blændede mere end de måtte og disse blev godkendt af driften inden projektet blev sat i gang.

Der blev udført en prøveopsætning og efter fremvisning til brugerne af NMR -centeret blev denne løsning godkendt.

Efterfølgende blev der udarbejdet tidsplan samt risikovurdering for arbejdet i laboratoriet.

Der blev fremført nye installationer og nye supplerende føringsveje, så den eksisterende ældre lysstyring helt kunne frakobles efter ibrugtagning af det nye belysningsanlæg, hvilket sikrede at laboratoriet reelt havde normalt lys i hele byggeperioden.

R&M-EL leverede og installerede en helt ny lysstyring fra Philips Dynalight så de nye LED-armaturer kan styres via DALI. Dette betyder at brugerne nu har fået en mulighed for at kunne regulere belysningen efter det aktuelle behov i laboratoriet.

Det giver i fremtiden også flere muligheder for let at om programmerer de nye armaturer såfremt der ønskes ændring i belysningszoner og manuel on/auto off funktion.

Som en del af den vigtige kvalitetssikring af arbejdet blev de nye armaturer indtegnet på plantegningerne i AutoCad, så det er let for enhver at kunne tilgå den opdaterede dokumentation, hvis der skal udføres ændringer eller opdateringer.

Alle ovennævnte el-arbejder blev udført med materialer, som lever op til gældende krav og standarder. R&M-EL har en udførlig proces for en detaljeret kvalitetssikring af vores arbejder, som sker direkte på alle opgaver i vores sagsstyringssystem, hvor alt dokumenteres. Her kan nævnes opstartsskemaer, skemaer og rapporter for eftersyn og afprøvning, foto-dokumentation før, under og efter arbejdet samt et afslutningsskema ved færdigmelding af en opgave til kunden som sikrer de sidste kontroller. Undervejs holdes kunden informeret med statusopdater