Om projektet

Periode: Juni November 2020

Kunde: Københavns Universitet

Titel: Botanisk Have, etablering af LED-belysning i væksthuse

Baggrund for projektet

Det nuværende belysningsanlæg i de gamle fredede væksthuse i Botanisk Have var energikrævende og utidssvarende og KU ønskede at få det udskiftet til LED med større mulighed for individuel tilpasning til de enkelte væksthuse og vækster.

For at forbedre vækstbelysningen skulle eksisterende armaturer demonteres, og de nye specielle LED-armaturer skulle leveres og opsættes. Dette krævede nøjsom planlægning med brugerne af væksthusene og museet, da arbejdet i væksthusene ikke måtte genere besøgende i større omfang. Derfor blev store dele at arbejdet planlagt til udførelse inden og efter museets åbningstider.

Vores løsning

Før alt arbejde i hvert væksthus, blev der udarbejdet en detaljeres arbejdsplan, hvor alle relevante forhold blev tænkt ind, f.eks. adgangsforhold, afspærring og sikkerhed, da store dele af arbejdet foregik i højden. Dertil kom en grundig gennemgang af løsningsforslag i samarbejde med bygherre og rådgiver, og flere steder blev der etableret prøver før udførelse af selve projektet i det enkelte væksthus for at sikre at løsningerne var de mest optimale for omgivelserne og alle fredningsbestemmelser blev overholdt.

Alle de gamle lysrørs/natriums-armaturer blev demonteret, adskilt og korrekt kildesorteret af miljøhensyn og for at kunne genanvende mest muligt.

Opgaven blev udført af to faste hold montører, som var specielt udvalgt iht. deres kompetencer, som løbende blev evalueret, da der var flere forskellige arbejdsområder.

De to hold arbejdede i hver deres område jf. detailplanerne, hvilket sikrede at de kendte forholdene indgående og derfor kunne tage mest muligt hensyn til omgivelserne, som var meget sarte. Arbejdet var samtidig meget fysisk krævende, da det blev udført i et meget varmt (50 gr. C) og meget fugtigt (op til 100% RH) miljø samt i højden op til omkring 20 meter, hvilket naturligvis blev udført med faldsikring, liner og hejs samt afspærringer.

Der blev i alle væksthusene etableret nye stålføringsveje til fremføring af nye installationskabler samt styrekabler, og fra disse blev flere armaturer nedpendlet til ønsket højde over planteborde og plantekasser. Specialfremstillede beslag blev også produceret og leveret således at de faldt naturligt ind i de gamle væksthuses arkitektur. Nye installationer blev dimensioneret ud fra eksisterende tavler, og der blev indbygget nye RCD samt grupper og lastrelæer, så at signalerne fra lysstyringen kunne styre belysningen og der var en klar grænseflade.

Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med leverandøren af lysstyringen, da alle nye armaturer skulle opsættes med egen IP-adresse og programmeres ud fra hvilke lysbehov der var i de enkelte områder. Dette krævede at hvert enkelt armatur kunne styres helt nøjagtigt både med hensyn til intensitet og farve.

Udover dette blev der også etableret nye signalkabler til lysstyringsenheder, herunder lysfølere og kvantefølere, som fungerer som input til klimacomputeren, som naturligvis er koblet op på havens tekniknet og det er ligeledes koblet op på CTS-centralen.
Der blev leveret komplet dokumentation i form af tegninger, hvor hvert enkelt armatur er tegnet ind samt denne IP-adresse, så det til enhver tid vil være muligt at identificere det enkelte armatur uden at skulle op til selve armaturet.

Entreprisen blev afsluttet med en udførlig kvalitetssikring iht. Sikkerhedsstyrelsen anvisning og dokumenteret i vores sagsstyringssystem – fra start til slut i projektet. Der blev naturligvis udført komplet afprøvning inkl. test af RCD’er mv. iht. DS60364 kap. 6.